Home

Home

De geschiedenis van het eigen dorp, best de moeite waard!

De Historische Kring Woudsend heeft als doel de boeiende geschiedenis van Woudsend en omstreken te verzamelen en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we door het opsporen en rubriceren van al vastgelegde verhalen in allerlei publicaties en van beeldmateriaal (foto’s, ansichtkaarten en films). Ook de herinneringen en verhalen van (oud-)dorpsgenoten zelf worden vastleggen. Daarmee willen we voorkomen dat door overlijden van de oudere generatie waardevolle informatie verloren gaat.

De HKW zet zich ook in voor behoud historische panden

Dit jaar (2021) werd de HKW geconfronteerd met het feit dat er sloop dreigde voor een aantal historische panden. Omdat de HKW zich verantwoordelijk voelt de historie van Woudsend in de breedste zin van het woord te behouden is er actie ondernomen de sloop van de betreffende panden te voorkomen. Zowel bij het ministerie van OCW als bij B&W van Súdwest Fryslân is voor deze panden een beschermde status aangevraagd. Het ministerie heeft helaas het verzoek afgewezen. B&W moeten formeel nog een besluit nemen.