Doniastrjitte

Van oudsher behoorde het gebied ten oosten van de Ee tot de gemeente Doniawerstal. Als herinnering hieraan is de geslachtsnaam, waaraan deze voormalige gemeente zijn naam ontleende, in een straatnaam vastgelegd.

Lees meer