Dorpelingen

Dorpelingen
©:

Wij hebben in ons archief heel veel foto's van personen uit Woudsend e.o.. Het betreft foto's waar maar één persoon opstaat, familiefoto's, maar vooral foto's met groepjes mensen. Om het zoeken wat te vereenvoudigen hebben we de foto's in een aantal groepen verdeeld. De foto's van de dorpsfiguren, familiefoto's en schoolfoto's zijn in aparte groepen ondergebracht. In deze groep Dorpelingen zijn de overige foto's opgenomen, waaronder twee speciale groepen, namelijk de lotelingen en de foto's van onbekende personen.

Als er gericht gezocht wordt naar een bepaald iemand, dan kan dit beter met de zoekfunctie die in de bovenste balk kan worden geopend. Alle foto's waar de betreffende persoon op staat worden daar dan getoond. 

Gerelateerde informatie


VenstersFoto’s