Vereniging voor Dorpsbelangen

Vereniging voor Dorpsbelangen
©:

De vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend en omstreken treedt op als belangenbehartiger voor de inwoners van Woudsend en de omliggende dorpen. De vereniging is opgericht in 1905. Het doel van de vereniging is de plaatselijke belangen in de meest ruime zin te behartigen en te streven naar behoud en verbetering van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Woudsend e.o. De vereniging tracht dit doel te bereiken in samenwerking met haar leden (inwoners van Woudsend) en met overige belanghebbenden. De vereniging informeert en adviseert onder andere de gemeente en de provincie gevraagd en ongevraagd over geplande werkzaamheden in Woudsend e.o. De vereniging voor Dorpsbelang fungeert als een intermediair tussen de diverse overheden en de inwoners.Bij het 25-jarig jubileum uit 1930 is het destijdse bestuur pontificaal op de foto gekomen, voor de directeurswoning van de zuivelfabriek.

Lees meer