Dorpsfiguren

Dorpsfiguren
©:

Binnen ons dorp is een aantal personen bekend door hun kleurrijke gedrag of verschijning. Het zijn vaak personen die hun hele leven hier hebben gewoond, maar inmiddels zijn overleden. 

Woudsend kende vroeger veel dorpsfiguren. Een dorpsfiguur is een persoon die vooral binnen het dorp bekend was. Ze hadden doorgaans hun bekendheid te danken aan hun kleurrijke gedrag of verschijning en in mindere mate aan hun daden. Vaak waren het al wat oudere personen die hun hele leven in het dorp woonden. Ze kregen ook meestal een bijnaam die soms bekender was bij de dorpsbewoners dan hun echte naam. Buiten Woudsend waren de dorpsfiguren veelal onbekend, alhoewel sommigen de krant wel hebben gehaald.

Een bekend en kleurrijk dorpsfiguur was Sibbele Visser, hier op de foto, met als bijnaam Sibbele mot.

Gerelateerde informatie


Vensters