Sociaal-maatschappelijke verenigingen

Sociaal-maatschappelijke verenigingen
©:

Vroeger speelde een groot deel van het leven zich af binnen het eigen dorp. De meeste bewoners waren er geboren en getogen. Ook het werk en de vrije tijd speelde zich grotendeels af binnen de eigen dorpsgemeenschap. Om de onderlinge band te verstevigen ontstonden er verenigingen, deels voor ontspanning maar ook gericht op sociaal-maatschappelijke doelen. Vaak hadden ze een religieuze achtergrond, zoals de vrouwenverenigingen van elke kerkgemeenschap. Maar ook de begrafenisvereniging en de reisvereniging horen tot deze catgegorie. De foto rond 1960 is gemaakt tijdens een reisje van de bejaarden, destijds "ouden van dagen" genoemd.

Lees meer