Merkstrjitte

Indertijd werd hier veemarkt gehouden; dit verklaart ook de plaats van de vroegere boterwaag (tot 1904), die stond op de plaats waar nu “It lange hûs” staat. De gevelsteen van de oude boterwaag kunt u nog vinden in de gevel van dit pand.

Lees meer