Prof. Titus Brandsmastrjitte

Deze straat loopt op het terrein waar zeer vermoedelijk het Carmeliter klooster heeft gestaan. De bekende pater Prof. Dr. Titus Brandsma was van deze orde.

Lees meer