Personen

Hieronder zijn de namen van alle personen opgenomen die op onze foto's stonden, voor zover bekend. De namen zijn vermeld op alfabetische volgorde. Door het aanklikken van een naam worden alle foto's getoond waarop deze persoon voor komt. Soms zijn de namen van bepaalde personen gelijk en dan kan de persoon op een foto wel die andere persoon zijn met dezzelfde naam. Door het toevoegen van het geboorte jaar wordt dit zoveel mogelijk voorkomen.

NB:
Schoolfoto's, familiefoto's en foto's van dorpsfiguren ziijn te vinden onder de kop 'Onderwerpen'.