Gloppe

Een vanouds al bestaande benaming. Is een typerende naam voor een smalle blinde steeg, zoals in dit geval.

Lees meer