Blokmakkersteech

Deze naam komt van de scheeps- en mastmakerij aan de Iewâl.

Lees meer