Sportverenigingen

Sportverenigingen
©:

Uit krantenberichten en foto's blijkt dat er al vroeg in de vorige eeuw gesport werd in verenigingsverband. De oudste vereniging is waarschijnlijk de IJsclub, die al in 1861 is opgericht. Ze organiseerden toen ook al wedstrijden met dikke geldprijzen, zoals uit bijgaande advertentie blijkt.

In 1933 is de Woudsender Sport Vereniging (W.S.V.) opgericht, een overkoepelende vereniging waaronder meerdere sporten konden worden beoefend, zoals gymnastiek, korfbal en voetbal.

Lees meer