Leegwar

Deze naam is ontleend aan de bestaande naam “De Warren” of “Lege Warren” van de landerijen ten Zuidwesten van Woudsend.

Lees meer