Dorpsgezichten

Dorpsgezichten
©:

In de loop der jaren zijn er prachtige foto's genomen met het dorp op de achtergrond. Ook zijn er foto's genomen vanaf de molens of de kerktorens, met de bovenkant van het dorp als panorama. 

Bijgaande foto is genomen vanaf de toren van de Karmel kerk.

Lees meer