Muziekverenigingen

Muziekverenigingen
©:

In Woudsend zijn drie verschillende muziekverenigingen actief geweest, die helaas niet meer bestaan. De oudste vereniging was de christelijke muziekvereniging "De Harmonie", opgericht in 1899. Later bleek er ook behoefte aan een neutrale muziekvereniging en toen is in 1919 "De Stânfries" opgericht. Deze vereniging kwam de oorlogsjaren niet te boven is door te weinig leden in 1947 gestopt. De nog spelende leden gingen over naar "De Harmonie", die daarom in 1950 met een nieuwe naam door ging, namelijk als "Eendracht". Dit korps heeft het nog vol gehouden tot 1968, maar moest toen wel stoppen omdat het leden aantal drastisch was afgenomen. In 1980 is er nog een nieuwe poging gedaan weer een korps in ons dorp te beginnen. Na een veelbelovende start is dit - door te weinig aanbod van leden - mislukt.

Lees meer