Age Hylkes Trompstrjitte

De aan deze straat staande huizen waren het eigendom van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Woudsend. Age Hylkes Tromp was de stichter van deze verzekeringsmaatschappij; in verband hiermede werd bij het 150-jarig bestaan van de verzekeringsmaatschappij de naam van de stichter aan deze straat verbonden.

Lees meer