Steatsskoallesteech

De staatsschool stond hier tot in de tachtiger jaren.

Lees meer