Schoolfoto's

Schoolfoto's
©:

Op de scholen in Woudsend was en is het gebruikelijk om regelmatig een foto te maken van de klas in een betreffend jaar. We hebben dan ook veel (oude) klassefoto's in ons archief. Bij niet alle foto's zijn de namen bekend of compleet. Om het overzichtelijk te houden zijn de foto's per school onderverdeeld.Bijgaande foto is van een klas van de Bewaarschool, omstreeks 1930. De namen zijn niet bekend.

Gerelateerde informatie


VenstersFoto’s

Openbare Lagere School
Het schoolgebouw in de Midstrjitte-zuid was later het “Gebouw van Christelijke Belangen” met daarin gevestigd de Bewaarschool. Daarna was het eigendom van B. Lijklema en nu staan er woonhuizen. De

Disclaimer

Lagere school
Vermoedelijk is het de openbare lagere school in de Midstrjitte Zuid. De klas staat in de Steatsskoallesteech en enkele kinderen zitten op de rand van het voorplein. De namen van de mensen zijn ons ni

Disclaimer

Schoolkinderen
We hebben dezelfde foto gekregen uit 2 schenkingen. De beste hebben we ingescand en laten we u zien. De foto loopt niet over aan kwaliteit evenals de muren van het klaslokaal. Heeft de meester zelf de

Disclaimer

Openbare lagere school
Een groepsfoto van de openbare lagere school Woudsend, gevestigd in de Midstrjitte Zuid. De personen zijn: Achterste rij: Klaas Wispelweij, Pieter Glashouwer, Griet Glashouwer, Klaske Smit, Hoite Kra

Disclaimer

Lagere school
Een niet al te beste foto van de schoolklas. Er staat waarschijnlijk nr. 3 op het bordje wat een jongetje vasthoudt. Zo te zien is het een foto van omstreeks 1900 (schatting). Bij Fries Scheepvaartmus

Disclaimer

Klassenfoto

Disclaimer

Openbare school
Foto van de jeugd en personeel van de openbare school.

Disclaimer

KLassefoto Chr. Lagere School
Reproductie van een klassefoto van de leerlingen van de Christelijke Lagere School in Woudsend, gemaakt omstreeks 1932. De foto komt uit de verzameling van de op 19 december 2001 overleden oud-Woudsen

Disclaimer

Klassenfoto

Disclaimer

Kleuterschool It Reidhintsje

Disclaimer

Kleuterschool It Reidhintsje

Disclaimer

Kleuterschool It Reidhintsje

Disclaimer

Kleuterschool It Reidhintsje

Disclaimer

Bewaarschool
Een foto van de bewaarschool omstreeks 1933.Bovenste rij: Willem Walsweer, Zandstra, Jan Oppedijk, Geale van Keulen, Truike de Koe, Meintje Bouma, Sietse Lyklema, Eke Pebesma. 4e rij: juf Sjoerdje Vis

Disclaimer

Openbare Lagere School
Het schoolgebouw in de Midstrjitte-zuid was later het “Gebouw van Christelijke Belangen” met daarin gevestigd de Bewaarschool. Daarna was het eigendom van B. Lijklema en nu staan er woonhuizen. De

Disclaimer

Lagere school
Vermoedelijk is het de openbare lagere school in de Midstrjitte Zuid. De klas staat in de Steatsskoallesteech en enkele kinderen zitten op de rand van het voorplein. De namen van de mensen zijn ons ni

Disclaimer

Openbare lagere school
Op het bordje staat geschreven "Geleiders O.L. school Woudsend, ons bezoek aan Bergen, 13.7.33". Voor de Openbare school was 1933 eigenlijk een dramatisch jaar want de school werd opgeheven in oktober

Disclaimer

Openbare lagere school
Een groepsfoto van de openbare lagere school Woudsend, gevestigd in de Midstrjitte Zuid. De personen zijn: Achterste rij: Klaas Wispelweij, Pieter Glashouwer, Griet Glashouwer, Klaske Smit, Hoite Kra

Disclaimer

Lagere school
Een niet al te beste foto van de schoolklas. Er staat waarschijnlijk nr. 3 op het bordje wat een jongetje vasthoudt. Zo te zien is het een foto van omstreeks 1900 (schatting). Bij Fries Scheepvaartmus

Disclaimer

Klas van de Chr. Lagere School
De foto is genoemen in de tuin voor de school. Achter vlnr.: Sietse Visser, Martha Bijl, Fedde Visser (Leo/Griet), Ymkje Wouda,  Ewoud Westerink, Catharina de Boer, Thomaske Stoffelsma, Jacqueline Br

Disclaimer

De schooljeugd
Een foto genomen voor het schoolgebouw van de Chr. Lagere School, Midstrjitte Noord. Komen de kinderen net uit school? Het is een kiekje uit ca.1950. In 1953 werd deze school gesloten om verder te gaa

Disclaimer

Klas van de lagere school
Deze schoolfoto mist een deel en is dus niet compleet. Waarschijnlijk is het de Chr. lagere school maar daar zijn we niet zeker van. Wie de kinderen zijn, weten we ook niet maar toch is het een bijzon

Disclaimer

KLassefoto Chr. Lagere School
Reproductie van een klassefoto van de leerlingen van de Christelijke Lagere School in Woudsend, gemaakt omstreeks 1933. De foto komt uit de verzameling van de op 19 december 2001 overleden oud-Woudsen

Disclaimer

Openbare school
Foto van de jeugd en personeel van de openbare school.

Disclaimer